Acordos de Colaboración

Ser membro do Colexio de Economistas de Ourense permite gozar das vantaxes que supón pertencer a un colectivo numeroso; vantaxes que se obteñen mediante o establecemento puntual de acordos e convenios entre o Colexio e empresas e institucións que ofrecen ás Colexiados condicións máis vantaxosas que as do mercado.

 • Seguros: de vida, accidentes, automóbil, vivenda, locais profesionais, responsabilidade civil, indemnizacións por baixa laboral.
 • Saúde: seguros e servizos de asistencia médica privada e prevención de riscos no ámbito laboral e coidado de persoas maiores, servizos e tratamentos oftalmológicos, fisioterapia.
 •  Entidades financeiras: Produtos e servizos bancarios.
 •  Outros.

 

Publicacións

O CONFIDENCIAL

O Colexio de Economistas de Ourense alcanzou un acordo co Confidencial polo que os/as colexiados/as poden acceder á subscrición conxunta con acceso exclusivo e ilimitado do Confidencial e The Wall Street Journal, por 55 €/ano para sempre!

Cada subscrición contratada dá acceso a todos os contidos de pago da web do Confidencial ademais dunha subscrición completa a The Wall Street Journal, desde calquera dispositivo (Desktop, Tablet e app IOS e Android).

Detalles da oferta:

 • Acceso ilimitado: Poderás ler calquera artigo publicado no Confidencial, sen límite de artigos ao mes.
 • Exclusivas: Todas as noticias exclusivas que van marcar a axenda política e empresarial.
 • Columnas de opinión e análise: Os nosos articulistas e analistas sempre dispoñibles para desencriptar todas as arestas da actualidade.
 • Reportaxes e novos formatos: Xornalismo con detalle nos formatos máis innovadores Decátache da última hora coas nosas reportaxes.
 • Unha subscrición premium completa a The Wall Street Journal sen custo adicional.

Para obter este desconto ao formular a subscrición debes introducir o CÓDIGO DESCONTO: M55_WSJ

ENLACE:  PINCHA AQUÍ PARA OBTENER LA SUSCRIPCIÓN.

Médicos

ASISA

O Consello Galego de Economistas e ASISA asinaron un acordo para a prestación de asistencia sanitaria tanto aos colexiados como aos seus familiares directos.

Todos os colexiados poderán contratar a póliza ASISA Saúde cunha curmá especial da que tamén poderán beneficiarse os seus familiares directos. En total estímase que case 4.000 persoas do Consello Galego de Colexios de Economistas de Galicia poderán acceder a través de ASISA a unha  asistencia sanitaria da mellor calidade, cun amplo cadro  médico dentro do cal se pode elixir libremente o facultativo que se desexe sen practicamente demoras nas consultas, ademais de poder gozar dunha habitación privada en caso de hospitalización.

Pincha aquí para más información y contratación

 
SANITAS

Existe un Convenio asinado entre o Consello Xeral de Economistas e Sanitas polo que os Economistas ou Titulados Mercantís e os seus familiares (fillos que convivan no mesmo domicilio familiar) poden beneficiarse dunhas condicións especiais na contratación do seu Seguro “Sanitas Multi”.

Para máis información contactar con MSC, Correduría de Seguros, Begoña Praza, no 954 233 254.

As solicitudes tramítense directamente a través de MSC, Correduría de Seguros.

En caso de estar interesados, só tedes que enviar a solicitude adxunta rechea e asinada cunha copia dun documento que acredite a vosa condición de colexiados (carné, recibo do pago da cota, etc) por fax ao 954 233 460 ou por e-mail a begona.plaza@mscolectivos.com  ou economistas@mscolectivos.com

www.sanitas.es

Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVO PARA COLEXIADOS (AXA)

O Consello Xeral ha realizado un concurso. que iniciou en 2017, de selección de Compañía de seguros para os seus Rexistros e/ou Colexios, e tras case dous anos de proceso ao cal concorreron todas as grandes Compañías do mercado , Allianz, Caser , AIG , Mapfre, AXA , Hixco …, ha decido contratar con AXA, por reunir as mellores condicións tanto en coberturas ,capitais, límites e curmás.
Máis información

Financeiros

GLOVAL

 

GLOVAL a través do seu grupo de empresas dedícase á prestación de servizos integrais relacionados co sector inmobiliario.

A información corporativa e das actividades e servizos que prestamos atópase dispoñible na nosa páxina web: www.gloval.es

A raíz do convenio asinado entre Gloval e o Colexio, tanto os colexiados como os seus clientes poderanse beneficiar dun desconto dun 20%.

Servizos ofertados:

-GLOVAL VALUATION: Gloval como Sociedade Tasadora homologada polo Banco de España. Valora todo tipo de inmobles, entre eles incluídos hoteis, gasolineiras, farmacias, xeriátricos, calquera tipoloxía de inmobles ligado a unha explotación económica.

-GLOVAL CONSULTING: Consultoría inmobiliaria e urbanística, Auditorías e due diligence, Análises de activos e viabilidade de investimentos, Project Asset management, Asesoramento integral e acompañamento en transaccións.

-GLOVAL ENGINEERING: Project monitoring, Control de calidade, informes OCT e IT, Deseños de proxectos construtivos, Certificacións e acreditacións enerxéticas, auditorías e informes de eficiencia.

-GLOVAL ANALYTICS: Análises masivas de información (datos propios e de terceiros), Desenvolvementos de modelos predictivos, intelixencia de mercado.

Para máis información e contacto con Gloval: sinda.rodriguez@gloval.es

 

BANCO SABADELL ATLÁNTICO 

BS

O Colexio de Economistas de Ourense e Sabadell Professional, unidade de Banco Sabadell especializada en colectivos profesionais mantén un convenio de colaboración coa finalidade de pór disposición de todos os seus colexiados un conxunto de produtos e servizos financeiros en condicións preferentes.

Se desexa ampliar esta información, diríjase a calquera oficina de Banco Sabadell, chame ao 900 500 170 ou ben acceda á páxina web picando aquí.

*Con motivo da próxima axuda financeira procedente de fondos europeos, os denominados fondos NEXT GENERATION UE, cuxo obxectivo primordial é a recuperación económica do noso país tras a grave crise sanitaria, Banco de Sabadell, ha implementado un departamento para axudar aos seus clientes na información, presentación de solicitudes e demais actuacións concernentes a este feito. [Acceso]

 

MERCADOS Ao DÍA

Co propósito de facilitar  o acceso á información financeira diaria, a Comisión Financeira do Consello Xeral de Economistas (EAF) puxo á túa disposición,  na súa páxina Web, unha ferramenta gratuíta denominada “Mercados ao día”.

 

Ademais de toda a información bolsista diaria, “Mercados ao día” permitirache ademais, comparar, estudar a evolución e atopar asimetrías e tendencias entre os distintos parámetros recolleitos diariamente coa información do peche do día: divisas, bonos a 10 anos, tipos Interbancarios, primas de risco, CDS a 5 anos e índices bolsistas; así como acceder e extraer a información histórica dos índices seleccionados.

Acceso a Mercados ao día

 

ABANCA

As condicións derivadas do convenio asinado entre o Colexio e Abanca quedan recollidas nos textos adxuntos recolleitos nos apartado DOCUMENTOS. (Anexo I, Anexo II e Anexo III).

 

Xurídicos

AXESOR

Desde o CGCE asinouse un convenio de colaboración con Axesor, empresa especializada na subministración de cualificacións e coñecemento empresarial, financeiro e de mercadotecnia e única empresa española rexistrada como Axencia de Cualificación Europea. A través deste convenio, proporcionámoslle un acceso exclusivo aos seus produtos e servizos:

Acceda online a toda a información mercantil, xudicial, económica, financeira e de risco de todas as sociedades, negocios e autónomos nacionais; así como a Informes de sociedades internacionais. Maximice as vendas e reduza a falta de pagamentos e os tempos de xestión con monitoriza©, un exclusivo sistema online para xestionar o risco de crédito. Realice online calquera trámite ou xestión cos Rexistros Oficiais (Rexistro Mercantil, Propiedade, Civil, BOE e BORME, Ministerio de Xustiza,…).

 

 

Máis información

Formación

Colexio de Economistas de Asturias

O Colexio de Economistas de Asturias desenvolve, desde hai anos, a través do seu centro de Desenvolvemento Directivo, un intenso labor formativo co obxectivo de contribuír á mellora na capacitación técnica dos directivos e profesionais de ámbito económico.

A través do acordo asinado con esta corporación, os colexiados poden acceder libremente ao Foro Economistas Online, a través da web www.cddonline.es.

 

Galicia Business School

Galicia Business School, compañía cuxo obxecto é a FORMACIÓN PROFESIONAL E DIRECTIVA, que aglutina a un amplo grupo de profesionais do management e a formación directiva de Galicia e do resto de España, e que está enfocada ao desenvolvemento de programas tanto orientados á integración dos mozos no mundo da empresa como á actualización e o desenvolvemento directivo de empresarios e profesionais.

En base ao Convenio establecido co Colexio, Os membros da corporación poderán beneficiarse das seguintes vantaxes:

Unha bolsa-desconto do 15% sobre o prezo total do programa aos colexiados do COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE naqueles programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL destinados a profesionais. GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece con carácter anual un sorteo de bolsas programas Máster ao 50% de desconto para os colexiados do COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE. Estas bolsas poderán ser asignadas directamente polo COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE a algún dos seus colexiados ou empregados, ou se outorgará a través dun sorteo ao que poderán inscribirse os colexiados.

 

O pago poderá facerse en efectivo ou mediante xiro bancario a 30 días. Os pedidos poderán formalizarse persoalmente ou por medio de correo electrónico, sendo entregados nun prazo non superior a 5 días hábiles desde a súa formalización.

 • Desconto aplicable no resto de libros así como en libros de texto: 5%
 • Desconto aplicable en papelería: 10%

 

Agrupación Provincial de Libreiros de Ourense

Os colexiados poderán adquirir publicacións nas librarías Platero, Pai Feijoo, Khatedra, Lula Malleira e Rosy integradas na Agrupación Provincial de Libreiros de Ourense, nas condicións económicas que a continuación se indican:

Desconto aplicable en todos os Mementos: 15%

Outros

Bétula Cars, S.L.U.

A través do convenio asinado co Colexio, ofrécese aos colexiados un 5% de desconto sobre as tarifas xerais. Poderás reservar o aluguer do teu coche, chamando ao 98227800, no mail alquilatucoche.betulaor@perezrumbao.com, na páxina web https://www.free2move.com/es-É/car-rental-axencies/free-2-move-rent-bet…, ou directamente nas instalacións situadas na Estr. Nacional 525 – km 234, 32911 San Ciprián dás Viñas – Ourense.

 

Hotel Carris Cardeal Quevedo

Prezo especial de aloxamento aos membros do Colexio de Economistas de Ourense.