Colexiarse

Requisitos

ESPAÑOIS E OUTROS CIDADÁNS DA UNIÓN EUROPEA

Haberán de cumprir algunha das seguintes condicións:

 • Doutor, Licenciatura, Diplomatura ou Grao en:
  • Ciencias Políticas e Económicas.
  • Ciencias Políticas, Económicas e Comerciais.
  • Ciencias Económicas e Empresariais.
  • Economía.
  • Administración e Dirección de Empresas.
  • Ciencias Actuariais e Financeiras.
  • Estar en posesión do título de Intendente/a Mercantil ou Actuario/a.
  • Dobre Grao en Administración e Dirección de Empresas + Enxeñería Informática.
  • Dobre Grao: Grao de Administración e Dirección de Empresas + Grao en Dereito.
  • Dobre Grao: Grao de Administración e Dirección de Empresas + Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais.
  • Grao en Ciencias Empresariais.
  • Grao en Administración e Dirección de Empresas.
  • Grao en Economía.
  • Grao en Finanzas e Seguros.
  • Grao en Fiscalidade e Administración Pública.
  • Grao en Xestión de Negocios.
  • Grao en Xestión e Marketing Empresarial.
  • Grao en Liderazgo Emprendedor e Innovador.
  • Grao en Marketing e Investigación de Mercados.
  • Investigación e Técnicas de mercado.

No caso de que a túa titulación non estea neste listado pero creas que é leste o teu colexio profesional, non dubides en realizar a túa consulta a: colourense@economistas.org enviando o expediente académico.

ESTRANXEIROS, NON CIDADÁNS DA UNIÓN EUROPEA

Han de cumprir unha das seguintes condicións:

 • Obter a convalidación dun título estranxeiro por algún dos indicados no punto 1 anterior.
 • Ter dereito de reciprocidad para o exercicio da profesión, condición que se adquire por unha das seguintes vías:
  • Pola existencia dun Tratado entre o seu país de orixe e España.
  • Pola achega, por parte do interesado, dun certificado expedido pola asociación profesional do país correspondente, admitindo que un titulado español podería exercer no seu país.

Procedemento homologacion de titulos estranxeiros

SOLICITAR COLEXIACION

Inscrición

Documentación:

Para colegiarse é preciso facer chegar a seguinte documentación á sede do Colexio en Ourense (Avenida de la Habana, 30 Edificio Torre 1º B, 32003 Ourense):

 1. Formulario de solicitude. Cubrir formulario.
 2. Copia cotexada de documento acreditativo da titulación que lle habilita para a colegiación. Na sede do Colexio pódese compulsar esta documentación gratuitamente.
 3. Fotocopia do DNI.
 4. Unha fotografía tamaño carné.
 5. Fotocopia da tarxeta do INEM se se está en situación de desemprego.

*Precolexiación (ESTUDANTES):

 1. Formulario de solicitude. Cubrir formulario.(INDICAR no apartado "Estado laboral": ESTUDANTE).
 2. Documento acreditativo de superar o 50% do total dos créditos necesarios para a obtención do Grao ou Título Profesional.
 3. Fotocopia do DNI.
 4. Unha fotografía tamaño carné.

Cotas colexiais:

Cota trimestral:

 • Ejercientes libres: 50,00 €.
 • Traballadores por conta allea: 25,00 €.
 • Parados: Cota reducida de 7,00 € (Importante: para manter esta cota debe remitirse á Secretaría do Colexio -serve escaneada- copia da tarxeta do INEM cada vez que esta sexa renovada. Debe remitirse ao mail: colourense@economistas.org ).
 • Xubilados: Cota reducida de 10, 00 €.
 • Precolexiados: libres de cuota durante dous anos