Aviso Legal

Dereitos de Propiedade Intelectual

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular de http://economistasourense.info/ con domicilio en AVDA A Habana 30, 1ºB, 32003, OURENSE, correo electrónico: colourense@economistas.or, teléfono contacto: 988 21 48 44, con número de C.I.F: G-32.478.018 , inscrita no Rexistro de Colexios Profesionais e de Consellos Galegos de Colexios Profesionais da Xunta de Galicia, co número 60 da Sección Primeira