Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube
Filtrar:

Boletíns publicados

Boletín do asesor decembro 2019

Aproveita a recta final do ano para aforrar impostos
Fiscal: Como aforrar en IRPF e Sociedades antes de que acabe 2019 Laboral: O rexistro salarial obrigatorio e outras obrigacións en materia de igualdade Mercantil e Civil: Novas oportunidades para empresas insolventes Contabilidade: Consultas relevantes do *ICAC en materia de auditoría, contas anuais e tratamento contable

Boletín do asesor setembro 2019

*Compliance fiscal: novas obrigacións para os asesores fiscais (*DAC 6)
Fiscal: "*Compliance fiscal: a irrupción da norma UNE 19602 e as novas obrigacións para os asesores fiscais" Laboral: "A obrigación diaria de rexistrar a xornada laboral dos traballadores" Mercantil e Civil: "Loita contra a fraude e a falsificación de medios de pago" Contabilidade: "Novos modelos para a presentación das contas anuais"

Boletín do asesor maio 2019

Aspectos a considerar na Declaración da Renda
Fiscal: 60 cuestións a ter en conta na Declaración da Renda 2018 Laboral: Últimas medidas sociais tomadas antes das eleccións xerais Mercantil e Civil: Nova Lei de Segredos profesionais Contabilidade: Información non financeira: diversas cuestións expostas pola Lei 11/2018

Boletín do asesor Marzo 2019

NOVIDADES LEXISLATIVAS PARA 2019
Fiscal: Novidades fiscais aplicables en 2019 Laboral: As 10 claves para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego Mercantil e Civil: Información non financeira e dereito de separación de socios Contabilidade: Futuras reformas sobre contabilidade e auditoría

Boletín do asesor decembro 2018

NOVIDADES FISCAIS DA *LPGE 2018
Fiscal: Novidades fiscais contidas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2018. Laboral: Incidencia da xurisprudencia social europea no ámbito laboral: criterios recentes e relevantes. Mercantil e Civil: Comentarios á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (e *IV). Contabilidade: Novos criterios de presentación dos instrumentos financeiros no balance.

Boletín do asesor Setembro 2018

FALSOS AUTÓNOMOS UNHA FÓRMULA DE ABARATAR CUSTOS?
Fiscal.- Novidades en materia tributaria para o ano 2018 (*III) Laboral.- Falsos autónomos Mercantil e Civil.- Comentarios á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (*III) Contabilidade.- Operacións do peche do exercicio, que ter en conta?

Boletín do asesor Maio 2018

NOVAS OBRIGACIÓNS DE INFORMACIÓN NON FINANCEIRA
Fiscal: Novidades en materia tributaria para o ano 2018 (*II) Laboral: Cuestións importantes recentes abordadas polo Tribunal Superior Mercantil e Civil: Comentarios á Lei 9/2017 de Contratos do sector Público (*II) Contabilidade: Novas obrigacións de información non financeira

Boletín do asesor Marzo 2018

Colexio de Economistas de Ourense
Fiscal: Novidades en materia tributaria para o ano 2018 Laboral: Nulidade do despedimento por vulneración de dereitos fundamentais e consecuencias Mercantil e Civil: Comentarios á Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público Contabilidade: A contabilidade e a Inspección de Facenda

Boletín do asesor Decembro 2017

Colexio do Economistas de Ourense
Fiscal: Ás voltas co Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana; Laboral: O control dos medios electrónicos utilizados polo traballador por parte do empresario; Mercantil e Civil: Comentarios sobre o Real Decreto-Lei 1/2017 de protección de consumidores en materia de cláusula solo; Contabilidade: *NIIF16, a nova norma sobre arrendamentos que fai crecer o balance

Boletín do asesor Setembro 2017

Colexio de Economistas de Ourense
Fiscal: O novo sistema de xestión do IVE: a subministración de información (*SII) Laboral: A xornada de traballo e o seu control á luz da *STS 246/2017 Mercantil e Civil: Comentarios sobre o futuro Texto Refundido da Lei Concursal Contabilidade: Volve fluír o crédito para Pemes, e isto como se contabiliza?

Boletín do asesor Maio 2017

Colexio de Economistas de Ourense
Fiscal: Claves para a próxima declaración da Renda (II) Laboral: Novidades legais e xurisprudencias no inicio de 2017 Mercantil e Civil: O dereito ao dividendo do socio minoritario Contabilidade: A nova regulación fiscal das perdas por deterioración de participacións de capital e o seu tratamento contable

Boletín Boletín do asesor Marzo 2017

Colexio de Economistas de Ourense
Fiscal: Análise das modificacións tributarias operadas polo Real Decreto-Lei 3/2016 Contabilidade: As retribucións ao persoal e o seu *contabilización Laboral: O réxime disciplinario na empresa Mercantil e Civil: A adaptación da contabilidade ás directivas europeas: un achegamento ás PEMES

Boletín do asesor Maio 2016

Colexio de Economistas de Ourense
Período de proba no contrato de traballo; Fiscal: A Reforma do Imposto sobre Sociedades (*III); Laboral: O período de proba no contrato de traballo; Mercantil e Civil: Consecuencias do incumprimento do promotor e a falta de avais individualizados ao comprador; Contabilidade: Modificación das obrigacións de información na memoria, período medio de pago a provedores; Axenda; Normativa; Hemeroteca

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade