Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Boletín do asesor (maio 2019)

O artigo fiscal recollido neste segundo número de 2019, titulado 60 cuestións a ter en conta na Declaración da Renda 2018, informa dunha serie de puntos a ter en conta para afrontar con plenas garantías todas as novidades que o Regulamento do Imposto da Renda das Persoas Físicas ha introducido para a declaración do exercicio fiscal 2018.

 

En materia laboral, o comentario Últimas medidas sociais tomadas antes das eleccións xerais, céntrase no desenvolvemento e explicación das medidas sociais máis destacadas tomadas polo goberno socialista de Pedro Sánchez antes das eleccións xerais, a través do Real Decreto-Lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para a garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación; e o Real Decreto-Lei 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

 

A materia mercantil ofrece un interesante artigo sobre a Nova Lei de Segredos Empresariais. O maior risco de vulneración dun segredo está dentro da propia empresa. Contrate auditorías de risco, revise os acordos con empregados, provedores e socios comerciais, repase a súa propia información comercial, controle as redes sociais e *stios web, porque se se está difundindo información confidencial da súa *emprea sen que vostede adoptase medidas razoables para poder evitalo, non poderá invocar esta protección.

 

E para finalizar, o comentario sobre contabilidade, Información non financeira: diversas cuestións expostas pola Lei 11/2018, trata sobre a contestación do *ICAC, a través de dúas consultas a determinadas cuestións en relación coa información non financeira esixida pola Lei 11/2018, de 28 de decembro, pola que se modifica o Código de Comercio, o texto refundido da Lei de *Socieddes de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, e a Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas, en materia de información non financeira e diversidade.

 

Accede ao boletín nos apartado Documentos

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade