Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

Novas

Seminario "Xestión avanzada de Tesouraría"

21/03/2018

Nova: Seminario "Xestión avanzada de Tesouraría"

Ourense, 19 de abril de 2018

 

Nos últimos anos a PEME española sufriu unha importante crise que a obrigou a retardar investimentos en I+D e a buscar novas alternativas ao mercado nacional. Ambas as circunstancias fan que se necesite máis que nunca unha mellora nas súas ferramentas de xestión.

 

A recuperación económica hoxe en marcha, esixe tamén unha planificación dos recursos financeiros que permita abordar un desenvolvemento do negocio con todas as garantías posibles.

 

Todo iso pon en evidencia...

Nova completa

Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

20/03/2018

Nova: Seminario "Como adaptarnos do LOPD ao Regulamento europeo"

Ourense, 3 de abril de 2018

 

O Colexio de Economistas de Ourense organiza este seminario orientado a empresas e profesionais preocupados polo cumprimento do novo marco normativo en materia de protección de datos de carácter persoal, o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento...

Nova completa

PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

13/03/2018

Nova: PRESENTACIÓN *BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE GALICIA (2º semestre de 2017)

Ourense, 13 de marzo de 2018

 

O 59 % dos economistas galegos afirma que o futuro das pensións pasa por realizar reformas estruturais que actúen sobre o problema demográfico

  • O dato extráese dos resultados do "*Barómetro de Economía", correspondente ao 2º semestre de 2017, editado polo *Consello *Galego de *Colexios de Economistas.

  • Tres de catro profesionais enquisados considera que detrás do paro xuvenil existe un desaxuste entre o sistema educativo e a industria galega,  que...
Nova completa

Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

06/03/2018

Nova: Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica 2018/ 17ª. edición

Ourense,06 de marzo de 2018

 

A Fundación Banco Sabadell, co obxectivo de alentar e recoñecer o traballo dos investigadores españois nos campos do coñecemento económico, empresarial e social, e contribuír á análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social, fai pública a convocatoria do *XVII Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica. A dotación do premio é de 30.000 euros.

 

As propostas deberán realizarse, en español ou inglés, entre o 5 de marzo de 2018 e o 27...

Nova completa

Taller "Mediación Civil e Mercantil"

01/03/2018

Nova: Taller "Mediación Civil e Mercantil"

Ourense, 16 -17 de marzo e 6 -7 de abril

 

ACREDITA A túa FORMACIÓN CONTINUA COMO MEDIADOR

 

O Colexio de Economistas de Ourense organiza este Taller en resposta á esixencia do Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, e máis concretamente no seu art. 6 que regula a "Formación continua dos mediadores. Os mediadores deberán realizar unha ou varias actividades de formación continua...

Nova completa

?Curso práctico pericia xudicial: Ditames económicos. Verificación contable, dano emerxente e lucro cesante?

20/02/2018

Nova: ?Curso práctico pericia xudicial: Ditames económicos. Verificación contable, dano emerxente e lucro cesante?

Ourense, 6 de marzo de 2018

 

Este curso quere encher un baleiro existente, a súa finalidade é conseguir que os profesionais economistas, avogados e peritos en xeral que #desenvolver ou queiran desenvolver a súa actividade no mundo da pericia xudicial no ámbito económico, teñan un marco de referencia práctico conceptual dos criterios básicos de como acometer os seus ditames, así como a estrutura básica dos informes.

 

Economistas, avogados ou calquera profesional interesado nesta materia.  O factor...

Nova completa

Seminario "Réxime de Consolidación Fiscal"

14/02/2018

Nova: Seminario "Réxime de Consolidación Fiscal"

Ourense, 27 de febreiro de 2018

 

O obxectivo do seminario é proporcionar unha formación teórica e práctica a todas aquelas persoas con coñecementos do Imposto sobre Sociedades, e que desexan amplialos no ámbito da consolidación fiscal.

 

Neste sentido, o curso analiza, a consolidación contable e as súas diferenzas coa consolidación fiscal, entrando nun detalle exhaustivo do réxime fiscal de consolidación e a *contabilización do efecto impositivo.

 

O seminario está dirixido tanto a todos aqueles...

Nova completa

Seminario: "Modificacións normativas na Lei Xeral Tributaria e fiscais"

29/01/2018

Nova: Seminario: "Modificacións normativas na Lei Xeral Tributaria e fiscais"

Ourense, 21 de febreiro de 2018

 

2018 preséntase como un exercicio con numerosos cambios como así anunciou o Goberno no seu Plan Anual Normativo, ademais das novidades aprobadas durante 2017, sobre todo no mes de decembro, que acaban de comezar a súa vixencia en xaneiro do presente.

 

Co obxectivo de dar a coñecer e analizar todos os puntos relevantes neste novo período, o Colexio de Economistas de Ourense previu este Seminario dirixido a asesores fiscais, avogados, xestores, administrativos, directores...

Nova completa

Reformas urxentes do traballo autónomo

15/01/2018

Nova: Reformas urxentes do traballo autónomo

Ourense, 1 de febreiro de 2018

 

O pasado mes de outubro publicouse a Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo. Aínda que a Lei entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación, a maior parte da súa aplicación prodúcese en 2018.

 

Neste seminario analizaranse as principais modificacións que introduce a norma e que afectan a cuestións como bonificacións, prestacións compatibilidade entre xubilación e traballo, bases de cotización entre propietarios e directivos, e...

Nova completa

30 EDICIÓN PREMIOS REI JAIME I

09/01/2018

Nova: 30 EDICIÓN PREMIOS REI JAIME I

Ourense, 9 de xaneiro de 2018

 

A Fundación Premios Rei Jaime I convoca unha nova edición dos Premios Rei Jaime I de Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección do Medio Ambiente,  Novas Tecnoloxías e Emprendedor. Cada un dos Premios está dotado con 100.000 euros.

 

Os candidatos terán que ser propostos por un *nominador de acordo ás bases que se poden consultar na ligazón  http://fprj.es/es/convocatoria-2018/.  Poderá ser candidato calquera persoa que efectuase a maior parte...

Nova completa

Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade