Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

*Webinar: IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 2020

08/06/2021

Nova: *Webinar: IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 2020

En liña, 1 de xullo de 2021

 

 

Programa

1. Novidades *IS 2021 - Orzamentos Xerais do Estado 2021

 

2. Introdución ao Imposto sobre sociedades:

 

2.1 Principais conceptos.

2.2 Sociedades civís.

2.3 Residencia e domicilio fiscal.

2.4 Concepto de Actividade Económica.

2.5 Entidades patrimoniais.

 

3. Esquema de Liquidación do imposto.

 

4. Axustes ao Resultado Contable na Base Impoñible.

 

4.1 Imputacións temporais de Ingresos e Gastos. Principio de Inscrición

Contable.

4.2 Amortizacións. Liberdade de amortización.

4.3 Deterioracións do Material e do *Intangible. Límites á súa dedución fiscal.

4.4 Insolvencias. Provisións. *Deducibilidad.

4.5 Gastos Non *Deducibles: Retribución capital; *Liberalidades; sancións.

4.6 Gastos financeiros non *deducibles.

4.7 Axustes por valoración.

 

5. Exención por dobre imposición: interna e internacional.

 

6. Reserva de *Capitalización.

 

7. Compensación de Bases Impoñibles Negativas de Exercicios Anteriores.

 

8. Tipo impositivo entidades de nova creación

 

9. Deducións na Cota. (Por actividades de investigación e desenvolvemento (*I+D), Por creación de emprego. Por contratación de traballadores con discapacidade)

 

10. Particularidades para as Empresas de Reducida Dimensión. (Ámbito de aplicación, amortización, insolvencias e reserva de *nivelación).

 

11. Operacións Vinculadas no Imposto sobre Sociedades. Valoración. Axustes bilateral e Secundario. *Condonación de créditos. Achegas de socios.

 

Presenta

Carmen Paula *Pintos Vidal

Delegada provincial da A.E.A.*T. en Ourense

 

Relator

Javier Atrio *Lorenzo

Técnico da Delegación provincial da A.E.A.*T. en Ourense

 

Duración: 4,00 horas

 

Horario: 16,00 - 20,00 *h.

 

? Máis información en: colourense@economistas.org; Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931 (*ABANCA)

 

Importante: Enviar o xustificante de pago ao Colexio de Economistas de Ourense por correo electrónico a: colourense@economistas.org

 

Colegiad@s Economistas e Colegiad@s/Asociad@s do Colexio de Avogados de Ourense, Colexio de Graduados Sociais de Ourense, Colexio de Procuradores de Ourense, Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense, Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao e Asociación Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, UNED Ourense: 50,00 €

 

Colegiad@s Economistas de Ourense desemplead@s: 25,00 €

Precolegiad@s Economistas de Ourense: gratuíto

Otr@s participantes: 80,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Toda inscrición non anulada 24 horas antes do comezo do curso suporá o pago íntegro da matrícula.

 

Data límite de inscrición: luns, 28 de xuño de 2021. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

MATRICÚLACHE AQUÍ

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

  • Formación obrigatoria auditores: *XX horas HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME (pendente de homologación)

 

  • Rexistro de Expertos Contables: 4 horas HOMOLOGACIÓN SUXEITA A EXAME

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia previo exame tipo test (10 preguntas; única resposta)

 

 

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade