Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

NOTA INFORMATIVA DA TGSS

12/01/2012

Nova: NOTA INFORMATIVA DA TGSS

 12-01-2012

A Administración Concursal a través da respectiva SEDE ELECTRÓNICA, con independencia de que conste ou non a súa condición de acredores no concurso, ha de comunicar o mesmo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social e á Axencia Tributaria, como queda recollido na LEI 38/2011, de 10 de outubro (BOE do 11) de modificación da Lei 22/2003, Concursal de 9 de xullo, no seu art. 21.4 referido ao auto de declaración do concurso.

En cumprimento desta norma, xa estáoperativa unha nova funcionalidade no Rexistro Electrónico da Seguridade Social denominada "Comunicación da Declaración de Concurso por parte da Administración Concursal á TGSS".

Do mesmo xeito que no resto de servizos dispoñibles no Rexistro Electrónico da Seguridade Social, para o seu acceso será necesario que o administrador concursal conte co correspondente certificado dixital ou co DNI electrónico.

Para maior facilidade de acceso a ruta a seguir: www.seg-social.es>Sede Electrónica>Rexistro Electrónico>Acceso ao Rexistro>Outros Procedementos>Comunicación de declaración de concurso á TGSS.

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade