Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

?Como detectar unha contabilidade fraudulenta a través das Contas Anuais?

11/09/2019

Nova: ?Como detectar unha contabilidade fraudulenta a través das Contas Anuais?

Ourense, 26 de setembro de 2019

 

Presentación

 

A maior parte dos delitos económicos -*societarios, de insolvencias *punibles, contra a Facenda Pública e de branqueo de capitais- son cometidos a través de sociedades.

 

O suborno, a prevaricación, a estafa, o alzamento de bens ou a apropiación indebida tamén se realizan maioritariamente mediante empresas. A ocultación de bens para non pagar pode ter claras consecuencias en testamentos, pensións relacionadas co divorcio ou alimentos, valoracións de empresas ou a *evitación de embargos.

Na xurisdición laboral, pódense empregar para propiciar despedimentos que permitan pagar indemnizacións menores ou directamente non pagalas, cometer fraudes á Seguridade Social e en xeral todo tipo de enganos.

No ámbito empresarial, estas operacións poden permitir modificar a situación real dunha empresa para conducila a concurso de acredores e non pagar débedas aos mesmos, diminuír a valoración de sociedades ou non repartir dividendo algún con prexuízo para os socios minoritarios.

 

O seminario práctico que se presenta, está dirixido a economistas, xuristas, administradores concursais, ou calquera persoa interesada na investigación económica, e o obxectivo do mesmo é dar a coñecer os principais métodos de fraude que se cometen a través de sociedades, como buscar indicios dos mesmos a través da contabilidade empresarial e a partir deles buscar posibles situacións irregulares.

 

A metodoloxía que se seguirá serviu de soporte en actividades formativas tanto a Maxistrados como a Fiscais.

 

Programa

 

1.- Metodoloxía de detección de prácticas fraudulentas

 

2.- Exemplos prácticos a través da contabilidade: Sistemática *ABCDEF

 

Relator

 

Pedro Xuíz *Martel

Profesor Titular de Universidade de Economía Aplicada. Doutor e licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais. Licenciado en Dereito.

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16,00 - 20,00 *h.

 

Matrícula

 

Para matricularche entra en *https://e-coñecemento.*org/.

 

1)      En Categoría selecciona: Concursal e Forense

     En Órganos *CGE, selecciona: OURENSE

          En Data, selecciona: setembro 2019

 

A continuación *clickea na lupa que aparece á dereita.

 

2)    *Clickea en "Matricularse".

 

3) a) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche.

   *b) Se pertences a unha empresa, has de dar o alta a esta e a continuación asociar a túa matrícula á mesma.

   *c) Se xa seres usuario, seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.

 

4)  Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.

 

5) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.

 

6) Efectúa a transferencia.

 

? Información e Contacto

 

E-mail: colourense@economistas.org

 

Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, xestores administrativos, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao e economistas): 70,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 35,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 125,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: venres, 21 de setembro de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización da matrícula. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (4 horas) e listas de administradores concursais (4 horas en materias afíns)

 

  • Formación obrigatoria auditores: Contabilidade: 4,00 horas.

 

  • Rexistro de Expertos Contables: 4,00 horas.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Lugar de celebración

 

O LICEO DE OURENSE

*C/ Valentín Lamas *Carvajal, 5

32005 Ourense

 

Colabora:

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade