Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
  • Img 988 214 844
  • ImgMail
  • ImgFacebook
  • ImgTwitter
  • ImgYouTube

SEMINARIO: "Novidades Laborais e de seguridade Social. Aspectos Prácticos"

16/01/2019

Nova: SEMINARIO: "Novidades Laborais e de seguridade Social. Aspectos Prácticos"

Ourense, 7 de febreiro de 2019

 

Obxectivos

 

-       Analizar de forma práctica as novidades en materia laboral, de emprego e Seguridade Social que introduce a norma relativas á subida do salario mínimo interprofesional (SMI), a revalorización das pensións públicas, e a Seguridade Social, ademais doutras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

 

-       Analizar dúas modificacións legais que se están debatendo no Congreso, como son a reforma do *art 42 relativa á *subcontratación e a reforma do *art 34 para incluír con carácter obrigatorio o rexistro de xornada.

 

Programa

 

1ª PARTE: Novidades en materia laboral e de emprego. (Reais Decreto-leis 1462/2018 e 28/2018)

 

-          A subida do Salario mínimo interprofesional e a súa correcta aplicación naquelas empresas nas que existe Convenio Colectivo, así como as posibilidades ou non de absorción e compensación de conceptos retributivos.

 

-          A recarga na cota de continxencias comúns nos contratos iguais ou inferiores a 5 días.

 

-          A desaparición dos contratos e incentivos vinculados a unha taxa de paro superior ao 15%, como o contrato de emprendedores e determinados aspectos dos contratos para a formación, tanto nas súas posibilidades de celebración como de bonificación.

 

-          As novas infraccións en materia de seguridade social para evitar a figura dos falsos autónomos, con multas desde 3.126€ a 10.000€.

-          A recuperación da capacidade da negociación colectiva para incluír a xubilación anticipada como medida de fomento ao emprego.

 

-          As modificacións da acción protectora do RETA.

 

Relator

 

Rocío de Froitos *Madrazo

Inspectora de Traballo. Portavoz na Comisión de Emprego do grupo Parlamentario Socialista

 

2ª PARTE: Novidades en materia de Seguridade Social. (Reais Decreto-leis 20/2018, 26/2018 e 28/2018 e Real Decreto 1449/2018)

 

1.    Réxime Xeral

            1.1  Medidas en materia de *encuadramiento

            1.2  Novidades en materia de cotización

            1.3  Medidas en materia de cotización de vixencia anual 2019

            1.4  Medidas en acción protectora

                        1.4.1  Incapacidade

1.4.2 Xubilación de traballadores cuxa relación laboral se extinguise antes de 01-04-2013

1.4.3  Xubilación parcial na industria *manufacturera

1.4.4  Xubilación anticipada de policías locais

1.4.5    Viuvez

 

2.    Réxime de Traballadores Autónomos

2.1 Afiliación. Obrigatoriedade de cobertura por continxencias profesionais, incapacidade temporal e cesamento de actividade con Mutuas Colaboradoras

            2.2  Novidades en materia de cotización

            2.3  Medidas en materia de cotización de vixencia anual 2019

            2.4  Novidades en materia de acción protectora

 

Relator

 

Jesús Branco Conde

Director Provincial da *TGSS de Ourense

 

3ª PARTE: Debate

 

Lugar de celebración

 

COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE

*C/ Concello, 11

32003 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde: 16,30 - 19,30 *h.

 

Matrícula

 

Para matricularche entra en *https://e-coñecemento.*org/.

 

1)    Selecciona OURENSE no *desplegable: Por organizador e *clickea en "Buscar". Aparecerá o Curso no que desexas matricularche.

 

2)    *Clickea en "Matricularse".

 

3)    Aparecerá unha xanela onde seleccionarás: "son un alumno" ou "son unha empresa", segundo o teu caso en particular.

 

4)  a) Introduce o teu USUARIO E CONTRASINAL.

*b) Se aínda non es USUARIO *clickea en "Darse de alta". Unha vez dado de alta, procede a matricularche como se indicou anteriormente.

     5) Selecciona a opción que aparece para efectuar o pago e *clickea en Gardar. Xa estás matriculado/a.

 

     6) Efectúa a transferencia.

 

? Información e Contacto

 

E-mail: colourense@economistas.org

 

Teléfono: 988 21 48 44

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 40,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 25,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 60,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 4 de febreiro de 2019. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender a sesión se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

  • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (3 horas) e listas de administradores concursais (3 horas en materias afíns)

 

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Colabora:

 

 


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade