Logotipo do Colexio de Economistas de Ourense
 • Img 988 214 844
 • ImgMail
 • ImgFacebook
 • ImgTwitter
 • ImgYouTube

Seminario "A UE: oportunidades comerciais para a empresa galega"

19/10/2018

Nova: Seminario "A UE: oportunidades comerciais para a empresa galega"

Ourense, 8 de novembro de 2018 

 

Obxectivos

 

 • Dar a coñecer as oportunidades que ofrecen os mercados comunitarios para a empresa exportadora (produtos/servizos), así como divulgar programas de apoio para empresas radicadas en Estados Membros da UE.
 • Aproximar de maneira práctica a diferentes aspectos do comercio *intracomunitario, tentando ofrecer unha visión estratéxica global e de cultura internacional.
 • Inspirarse na experimentación e os procesos de toma de decisións.

 

Programa

 

1.- Comercio exterior de España. O caso de Galicia

2.- Tendencias globais 2018-2020

3.- "Unida na diversidade": Oportunidades de negocio na UE

4.- Alemaña, Francia, Italia e Portugal

5.- Dinamarca, Suecia

6.- Outra EE.MM.

7.- O Reino Unido

8.- Outras oportunidades no *EEE

9.- Canles de actividade: *Off-*line e *on-*line

10.- Crecer en Europa é posible: Coñecemento, adaptación e enfoque ao cliente

11.- Medios para desenvolverse. As institucións europeas, *facilitadores de negocio

12.- "Á hora de *internacionalizar non te esquezas de"

 

 

Relator

 

D. Jacobo M. Martínez Fernández

(*LinkedIn:*https://é.*linkedin.*com/*in/*jacobommf)

Consultor e *formador en internacionalización e desenvolvemento de negocio, membro de "76*export".

 

Metodoloxía

 

 • Explicación de todos os aspectos teóricos do programa.
 • Reforzo da comprensión con exemplos sinxelos e casos reais.
 • Desenvolvemento de aplicacións con *Excel para realizar toda a operativa explicada (recomendable que cada alumno traia o seu portátil).

 

Lugar de celebración

 

COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE

Avda. da Habana, 30, 1º *B

32003 Ourense

 

Duración e Horario

 

Sesión de tarde 16:30 - 19,30 *h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, *CEO e Polígono San Cibrao, electores Cámara e economistas): 35,00 €

 

Colexiados desempregados e *precolegiados: 20,00 € (requírese presentación do xustificante de demanda de emprego)

 

Outros participantes: 55,00 €

 

Descontos: ao persoal dos despachos de economistas aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular.

 

Data límite de inscrición: luns, 5 de novembro de 2018. As prazas cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23 2080 5252 9830 4026 5931

 

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación

 

Horas lectivas homologadas nas seguintes áreas:

 

 • Quenda de Actuación Profesional: formación para listas de peritos (3 horas) e listas de administradores concursais (3 horas en materias afíns)

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% da sesión, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

 

 

 

 

 

Documentos


Copyright, Aviso Legal, Pol�tica de privacidade e Accesibilidade